Ikääntyvissä on tulevaisuus (Mielipide Ksml 8.12.2022)

Ikääntyvien palveluketjut keskiössä tulevina vuosina   Hyvinvointialueen ensimmäiselle toimintavuodelle laaditaan juuri askelmerkkejä. Ottaen huomioon Keski-Suomen tulevien vuosien väestön ikärakenteen kehityksen, keskiössä tulee olemaan tapa, millä vastaamme ikääntyvän väestön tarpeisiin. Reilun kymmenen vuoden aikana yli 84-vuotiaiden määrä maakunnassamme tulee tuplaantumaan. Samaan aikaan kaikki työssä käyvät ikäluokat pienenevät. Varautuminen tulevaan on realismia. Ikääntyneiden neuvolatoiminnan voisi aloittaa jo…

3.12.2022 Ennaltaehkäisy on aloitettava lapsista ja nuorista

Keski-Suomen väestö tulee ikääntymään voimakkaasti tulevina vuosina. Kymmenen vuoden päähän tarkastellessa ainoat kasvavat ikäluokat löytyvät yli 74-vuotiaista. Kaikki muut ryhmät tulevat pienenemään. Hyvinvointialueilla lasketaan vahvasti ennaltaehkäisyn varaan tulevien vuosien terveydenhuollon resurssien riittävyyden varmistamiseksi. Perustason palveluihin ja ehkäiseviin toimiin panostamalla odotetaan erikoissairaanhoidon tarpeen vähenevän. Ehkäisyn uskotaan vähentävän palveluntarvetta laajemminkin. Oikeanlainen aikuisiin kohdistettu ennalta ehkäisevä toiminta tulee…

23.11.2022 – Jalkapallolla on voimaa vaikuttamiseen, sitä kannattaa käyttää

Jalkapallon MM-kisoja pitäisi ilmeisesti boikotoida, näin olen kuullut. En pysty, enkä myöskään halua.Qatarin tilanteen tietävät kaikki, eikä kisoja olisi sinne pitänyt koskaan myöntää. FIFA on organisaationa korruption turmelema pystyyn kuollut reliikki, kuten myös myötähäpeää aiheuttava umpihölmö puheenjohtajansa. Yllätyn, jos hänet vielä joskus nähdään puhumassa julkisesti. Tosin niin täydellisen kuutamolla tuo koko organisaatio tuntuu olevan, että…

2.10.2022 – Haluan kuolla kuin ku­nin­ga­tar

”Potilaat, omaiset ja kiel­tä­mät­tä myös ter­vey­den­huol­lon hen­ki­lö­kun­ta tuntuu ajoittain unohtavan eliniän ra­jal­li­suu­den ja myös sen, kuinka mer­kit­tä­vä osa ih­mi­se­lä­mää on sen arvokas ja in­hi­mil­li­nen lop­pu­vai­he” Menneellä viikolla julkaistiin Kuningatar Elisabethin kuolinsyy. Hän kuoli tavalla, joka olisi periaatteessa hyvä päätös mille tahansa onnistuneelle elinkaarelle. Kuningatar kuoli vanhuuteen. Suomalainen lainsäädäntö ei moista kuolinsyytä tunne. Meillä kuoleman taustalla…

15.9.2022 – Ter­vey­den­huol­to useamman kuilun partaalla

”Olemme edel­leen­kin Suomen kus­tan­nus­te­hok­kaim­pia sai­raan­hoi­to­pii­re­jä. Miksi siis kus­tan­nusar­viot ylittyvät kunnissa vuodesta toiseen? Hyvä kun­ta­päät­tä­jä, onko termi ”ali­bud­je­toin­ti” tuttu?” Tänään peruin taas kerran huomisen leikkauksen, koska sairaalan osastopaikat eivät riitä vastaamaan suunniteltuihin leikkausmääriin. Tällä viikolla toimintaa supistettiin 44 operatiiviseen sairaansijaan, mikä vastaa syvintä kesäsulkua näin kiireisimmän syksyn aikaan, kun toiminnan tulisi olla maksimissaan. Alun perin operatiivisia…

28.8.2022 – Ter­vey­den­huol­lon kriisi median syytä, todellako?

”Työ­voi­ma­pu­lan kor­jaa­mi­sek­si kaipaamme alan ve­to­voi­mai­suu­den, palk­ka­ta­son ja työolojen kor­jaa­mis­ta, emme lehdistön ku­rin­pa­lau­tus­ta.” Sosiaali- ja ter­veys­mi­nis­te­riöl­le on löytynyt uusi kansliapäällikkö. Viiden hakijan joukosta voittajaksi valikoitui eläinlääketieteen lisensiaatti, Veli-Mikko Niemi. Hän tulikin sitten rytinällä sisään YLE:n haastattelussa ja kyseenalaisti terveydenhuollon kriisin sekä syytti hoitajapulasta lähinnä tapaa, jolla media käsittelee hoitoalaa. Hänen mukaansa Suomessa ei ole ”koko” terveydenhuollon…

14.8.2022 – Päihteet kuor­mit­ta­vat jär­jes­tel­mää

”Vertailun vuoksi to­det­ta­koon, että al­ko­ho­li­sai­rauk­sien hoitoon kuluvaan kahteen mil­jar­diin euroon mahtuu si­vu­ku­lui­neen karkeasti arvioiden 40 000 sai­raan­hoi­ta­jan vuo­sit­tai­set palk­ka­kus­tan­nuk­set.” Hel­sin­ki­läis­kol­le­gat Fredrik Åberg, Arno Nordin ja Perttu Arkkila ottivat 6.8. HS:n mie­li­pi­de­kir­joi­tuk­ses­saan https://www.hs.fi/mielipide/art-2000008974688.html kantaa tärkeään aiheeseen. He puhuivat lähinnä alkoholin aiheuttamien maksasairauksien luomasta taakasta ter­vey­den­huol­lol­lem­me. Maksasairauksiin liittyy maassamme vuosittain 19 220 hoitovuorokautta ja näistä 90 %…

6.7.2022 – Hoitotyön palk­ka­ra­ken­ne kaipaa remonttia, nyt sitä ei ole tarjolla

”Lääkärin työssä näen tois­tu­vas­ti ti­lan­tei­ta, joissa kokenut ja suppealle osaa­mi­sa­lu­eel­le eri­kois­tu­nut hoitaja tekee aidosti it­se­näis­tä ja vas­tuul­lis­ta työtä vailla li­sä­kor­vaus­ta. Pa­him­mil­laan tuo li­sä­kou­lu­tus­kin on maksettu omasta pussista” Olen toistuvasti törmännyt olettamukseen, jonka mukaan vastustaisin hoitajien palkankorotuksia. Harmillisesti työpaikallani kiertää huhu, jonka mukaan olisin sen suoraan sanonutkin. Tämä ei pidä paikkaansa. Olen yrittänyt väärinkäsitystä korjata. Ilmeisen…

26.6.2022 – Tie­de­kun­ta­kes­kus­te­lu kaipaa rohkeutta realismin rinnalle

”Lää­ke­tie­teel­li­sen tie­de­kun­nan ainekset ovat siis kasassa, kunhan vas­taa­vil­le tahoille löydetään rohkeutta lähteä leipomaan” Keski-Suomen hy­vin­voin­tia­lue­stra­te­gia saatiin vahvistettua 14.6. pidetyssä aluevaltuuston kokouksessa. Yhtenä elementtinä strategisiin menestystekijöihin liitettiin tavoite lääketieteellisen koulutuksen lisäämisestä Keski-Suomessa. Lääketieteelliseen tiedekuntaan strategiassa ei suoraan viitata, koska sen tavoittelu vaatii tämänhetkistä laajempaa tukea etenkin yliopistomaailmassa. Lähinnä kyseeseen tulisi olemassa olevien yhteistyökanavien syventäminen ja laajentaminen,…

13.6.2021 – Tragedian hetkellä urheilu osoittaa kau­neu­ten­sa

”Sekä Suomen että Tanskan kan­nat­ta­jat ja molemmat joukkueet an­sait­se­vat eilisistä ta­pah­tu­mis­ta suuren sulan hattuunsa.” Ei tässä näin pitänyt käydä. Katselin muutaman kymmenen metrin päästä, kun Tanskan tähti Christian Eriksen taisteli jal­ka­pal­lo­vi­he­riöl­lä elämästään en­sia­pu­hen­ki­lö­kun­nan ja tanskalaisten kollegoiden tehdessä kaikkensa tilanteessa, jossa koko jalkapalloa seuraavan maailman katseet olivat kohdistuneet heihin. Poikani Vertti istui vieressäni ja pystyin vain…