”Työ­voi­ma­pu­lan kor­jaa­mi­sek­si kaipaamme alan ve­to­voi­mai­suu­den, palk­ka­ta­son ja työolojen kor­jaa­mis­ta, emme lehdistön ku­rin­pa­lau­tus­ta.”

Sosiaali- ja ter­veys­mi­nis­te­riöl­le on löytynyt uusi kansliapäällikkö. Viiden hakijan joukosta voittajaksi valikoitui eläinlääketieteen lisensiaatti, Veli-Mikko Niemi. Hän tulikin sitten rytinällä sisään YLE:n haastattelussa ja kyseenalaisti terveydenhuollon kriisin sekä syytti hoitajapulasta lähinnä tapaa, jolla media käsittelee hoitoalaa. Hänen mukaansa Suomessa ei ole ”koko” terveydenhuollon kriisiä. Ongelmana ovat vain ruuhkautuneet päivystykset, joihin hän tarjoaa lääkkeeksi kotiin vietäviä lääkäripalveluita. Hoitajapulan takana kansliapäällikön mukaan on media ja sen luomat negatiiviset mielikuvat hoitotyöstä. ”Ala ei ole niin vetovoimainen tällä hetkellä. Se nähdään kriisien kautta.”, hän toteaa

Hoivapaikoista ei Niemen mukaan ole myöskään pulaa. Niitä on aivan riittävästi, kunhan kotona pärjäämistä tuetaan. Kansliapäällikkö siis esittää valtakunnallisesti erittäin merkittävästä virkamiespositiosta ajatuksen, joka on täysin ristiriidassa yleisen näkemyksen kanssa. Päivystysruuhkien purkaminen ko­ti­lää­kä­ri­pal­ve­luil­la kuulostaa niin absurdilta, ettei toimintakentästä ole ilmeisimmin alkeellisintakaan käsitystä. Muuten terveydenhuolto toimii hänen mukaansa maassamme erinomaisesti eikä varsinaista kriisiä ole, harhaanjohtavaa uutisointia lukuun ottamatta.

Toivotan uuden kansliapäällikön mielelläni tervetulleeksi vaikkapa tutustumiskäynnille Keski-Suomeen. Voimme käydä läpi terveydenhuoltomme kipupisteitä ja esimerkiksi Sairaala Novan tämänhetkistä tilannetta. Uskoisin saavani hänet vakuuttumaan siitä, että kotiin vietävät lääkäripalvelut eivät ole ainoa asia, joka puuttuu muuten täydellisestä paketistamme. Kasvavat hoitojonot, niukkenevat henkilöstöresurssit ja hoivapaikkojen riittämättömyys ovat todellisuutta, joka ei muutu miksikään uutisoinnin sävyä muuttamalla.

Lähtökohtainen ongelmamme ikäihmisten hoivan suhteen on juuri hoivapaikkojen puute ja epäonnistunut hoitajamitoitus, ei suinkaan liian vähäinen kotihoito. Tarvitsemme jatkossa eritasoisia hoivapaikkoja ja senioriasumista selvästi entistä enemmän, jotta yhteisöllisyys ja sitä kautta virikkeellisyys saadaan uudelle tasolle palvelemaan ikäihmisen omatoimisuutta. Näin myös hoivatyön resurssit saataisiin kohdennettua vaikuttavammin. Työvoimapulan korjaamiseksi kaipaamme alan vetovoimaisuuden, palkkatason ja työolojen korjaamista, emme lehdistön kurinpalautusta.

Koen tämän tyyppiset heitot tuoreelta korkean tason virkamieheltä vähintäänkin harkitsemattomina. STM:n kansliapäällikön asema kun on suhteellisen merkittävä, kuten huomasimme Niemen edeltäjän Kirsi Varhilan kohdalla koronakriisin aikaan. Häntä kuunnellaan ja hän saa kommenteilleen taatusti tilaa näkyä sekä kuulua.

Kansliapäälliköllä näyttää olevan vielä kasamäärin perehdyttävää uuden tehtäväkenttänsä suhteen. Toivottavasti kannanotot perusteluineen jalostuvat edes pienen piirun uskottavampaan suuntaan, jotta hän tulevaisuudessa pystyisi antamaan sote-sektorille sen suuresti kaipaamaa virkamiestukea. Ensimmäisen ulostulon perusteella odotukset eivät ole korkealla.