17.4.2022 – Stra­te­gia­työs­sä jokaisen tulee hoitaa ruutunsa

”Etenkin ki­rur­gi­pro­fes­siol­la on pe­rin­tei­ses­ti varsin vankat mie­li­pi­teet ope­ra­tii­vi­sen toiminnan to­teut­ta­mi­ses­ta ja kiusaus puuttua ter­vey­den­huol­lon ny­ans­sei­hin on koh­dal­la­ni suuri” Hyvinvointialueen strategiatyössä on käsittääkseni yksi erityispiirre, joka on vastaavan kokoluokan projekteissa aiemmin puuttunut. Rakenteilla on varsin mittavan kokoisia organisaatioita, joiden luot­ta­mus­hen­ki­lö­por­ras on varustettu poikkeuksellisen vahvalla ammattiosaamisella. Sote- tai pelastusalan ammattilaisia on valtuustoissa ja hallituksissa suuri joukko lähennellen…

9.4.2022 – Stra­te­gia­työ kuluvan vuoden keskiössä

”Or­ga­ni­saa­tion silmissä hen­ki­lö­kun­nan tulee asettaa jopa potilaan/asiakkaan edelle. 11 000 tyy­ty­väis­tä työn­te­ki­jää kyllä pitää huolen siitä, että myös kes­ki­suo­ma­lai­nen asukas on tyy­ty­väi­nen” Keski-Suomen hyvinvointialueen strategiatyö pääsi käynnistymään toden teolla Peurungassa järjestetyn strategiaseminaarin myötä. Hyvinvointialueille on ladattu paljon odotuksia etenkin poliittisista elimistä. Valtiovallan mukaan palveluiden saatavuus tulee paranemaan, kustannusten kasvu taittuu, peruspalvelut vahvistuvat, hoitajamitoitukset kasvavat, lääkäreitä…

15.3.2022 – Kes­ki­suo­ma­lai­nen eri­kois­sai­raan­hoi­to ei ole tuh­lail­lut

”Kes­kus­te­lus­sa on ha­vait­ta­vis­sa samaa po­liit­tis­ta nä­kö­alat­to­muut­ta kuin reilun vuoden ta­kai­ses­sa su­rul­li­sen­kuu­lui­sas­sa kirurgian kes­kit­tä­mis­kes­kus­te­lus­sa. Tuol­loin­kin po­liit­ti­ses­ti paa­lu­tet­tua ta­voi­tet­ta ajettiin kuin käärmettä piippuun vailla sijaa am­mat­ti­lais­ten nä­ke­myk­sel­le2 Hyvinvointialueiden hallintoa on terveydenhuollon osalta evästetty valtakunnan laajuisesti siirtämään resursoinnin painopistettä eri­kois­sai­raan­hoi­dos­ta pe­rus­ter­vey­den­huol­lon puolelle. Perusteluna on käytetty jatkuvasti paisuvia eri­kois­sai­raan­hoi­don kuluja sekä pe­rus­ter­vey­den­huol­lon kiistatonta saatavuusongelmaa. Tämä hokema on muodostunut yleispäteväksi…

7.2.2022 – Ih­mi­soi­keuk­sia ei voi jättää ur­hei­li­joi­den huoleksi

”Kisat on Kiinaan myönnetty ja virhe on tehty silloin. Sitä virhettä ei ki­sa­viik­ko­jen aikana korjata ja olisi hienoa, jos ur­hei­li­jat saisivat keskittyä rauhassa unel­maan­sa nämä hetket” Pekingin talviolympialaiset saavat osakseen runsaasti arvostelua. Osittain se koskee kisojen ajankohtaa, jota pidetään koronapandemian suhteen liian hätäisenä. Valtaosa kritiikistä kohdistuu kuitenkin aivan perustellusti Kiinan olemattomiin ihmisoikeuksiin. Sananvapaus on viitteellistä,…

11.6.2021 – Pienen pojan suuri unelma

”Odotus oli ohi, yksi unelma oli täyttynyt.” Vuosi -86, Meksikon kisat ja Diego Maradona. Silloin penkkiurheilijan unelmani alkoi elää. Muistan elävästi kun 10-vuotiaana poikasena isäni kanssa katsoin noita pelejä. Äidin mennessä nukkumaan isä ja minä hiivimme jääkaapille tekemään kasan voileipiä sekä litratolkulla kaakaota tulevia otteluita fiilistellen. Isäni suosikkeja olivat Englanti ja Brasilia, minun useimmiten ennakkosuosikki…

3.6.2021 – Kirurgin kiitos

”Suurin harmi tässä koh­taa­mi­ses­sa oli ettei seu­ras­sa­ni ollut yhtäkään eri­kois­tu­vaa lääkäriä.” Kuluvalla viikolla ajauduin sairaalan käytävällä mieleenpainuvaan kohtaamiseen. Noin 70-vuotias rouva lähestyi minua ja kysyi, olenko Ville Väyrynen. Vastasin arkaillen myöntävästi. Hän alkoi itkeä ja säikäytti pessimistisen kirurgin hetkeksi. Hyvin pian kuitenkin ymmärsin, että hän halusi kiittää minua varsin vuolaasti 12 vuotta aiemmin tekemästäni upeasta…

26.11.2020 – Diego Armando Maradona

Eilen levisi ur­hei­le­vaan maailmaan suru-uutinen. Diego Armando Maradona on poissa. Meksiko-86 ja ”jumalan käsi” ovat jo­kai­sel­le kal­tai­sel­le­ni (nuorelle) keski-ikäiselle jal­ka­pal­lo­fa­naa­ti­kol­le kä­sit­tei­tä. Itsestään selviä pu­he­kie­len ilmaisuja, joita ei tarvitse kes­kus­te­lu­kump­pa­nil­le avata. Itselleni ja us­koak­se­ni suu­rim­mal­le osalle kans­sain­toi­li­jois­ta­ni ne hen­ki­löi­tyi­vät yhteen maagisen kos­ke­tuk­sen omaavaan jal­ka­pal­lo­tai­tei­li­jaan, Diego Ma­ra­do­naan Eilen levisi urheilevaan maailmaan suru-uutinen. Diego Armando Maradona on poissa.…