Tämän päivän lapsi ja nuori ovat huomisen työvoimaa

Työvoiman saatavuus ja pysyvyys on tunnistettu ongelmaksi terveydenhuollossa nyt sekä etenkin tulevina vuosina. Palveluntarve tulee lisääntymään väestön ikääntyessä. Osaajien määrä vähenee ja terveydenhuollon ammattien vetovoima on heikkenemässä. Kaiken lisäksi syntyvyys on romahtanut. Vuonna 2009 Keski-Suomessa syntyi 3149 vauvaa, kun vuonna 2022 vastaava luku oli 1944. Syntyvyys on siis tipahtanut tuona ajanjaksona 38%. Samaan aikaan, kun…

Mervolalle maahanmuutosta (Mielipide Ksml 21.2.-23)

Päätoimittaja Pekka Mervola ihmettelee nimellä-palstalla (Ksml 11.2.) ”Miksi apuun huudetaan aina maahanmuuttoa”, viitaten Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (Etla) laajalti siteerattuihin ennusteisiin tulevien vuosien työvoiman tarpeesta. En täysin ymmärrä, mitä tekstillä ajetaan takaa. Koulutuksen laadun notkahtaminen on perusteltu huoli, mutta pelkän korkeakoulutuksen osuuden lisääminen ei tule maamme työvoimapulaa ratkaisemaan. En myöskään ymmärrä ajatusta, jonka mukaan ulkomaalaisten työntekijöiden tulisi…

Turvallisuus on laaja kokonaisuus

Turvallisuus tulee olemaan kantava teema läpi vaalien niin Kokoomuksella kuin itselläni. Naapurimaamme aloittama hyökkäyssota Ukrainaan ja tuoreessa muistissa oleva Covid-pandemia korostavat teeman merkittävyyttä entisestään. Puolueet ja useimmat ehdokkaat tulevat rakentamaan kampanjaviestiään aivan varmasti turvallisuuden ympärille. Yhteiskunnan yksi perustehtävistä on turvata asukkailleen turvallinen elinympäristö sekä ulkoisesta että sisäisestä näkökulmasta. Kansallinen turvallisuus, itsenäisyys ja sen säilyttäminen tulee olla kaiken poliittisen turvallisuuteen tähtäävän toiminnan…