Tämän päivän lapsi ja nuori ovat huomisen työvoimaa

Työvoiman saatavuus ja pysyvyys on tunnistettu ongelmaksi terveydenhuollossa nyt sekä etenkin tulevina vuosina. Palveluntarve tulee lisääntymään väestön ikääntyessä. Osaajien määrä vähenee ja terveydenhuollon ammattien vetovoima on heikkenemässä. Kaiken lisäksi syntyvyys on romahtanut. Vuonna 2009 Keski-Suomessa syntyi 3149 vauvaa, kun vuonna 2022 vastaava luku oli 1944. Syntyvyys on siis tipahtanut tuona ajanjaksona 38%. Samaan aikaan, kun…