Päätoimittaja Pekka Mervola ihmettelee nimellä-palstalla (Ksml 11.2.) ”Miksi apuun huudetaan aina maahanmuuttoa”, viitaten Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (Etla) laajalti siteerattuihin ennusteisiin tulevien vuosien työvoiman tarpeesta. En täysin ymmärrä, mitä tekstillä ajetaan takaa.

Koulutuksen laadun notkahtaminen on perusteltu huoli, mutta pelkän korkeakoulutuksen osuuden lisääminen ei tule maamme työvoimapulaa ratkaisemaan. En myöskään ymmärrä ajatusta, jonka mukaan ulkomaalaisten työntekijöiden tulisi asettua johonkin ennalta määriteltyyn palkkaluokkaan. Työntekijöitä kannattaa hakea aloille, joilla pulaa kulloinkin on. Jos kotimaassa ei ole tarjontaa, niin lienee kaikkien edun mukaista laajentaa hakua. Palkkatason pitäminen kilpailukykyisenä ei saa olla työntekijän kansalaisuudesta kiinni.

Keski-Suomen syntyvyys on romahtanut kansallista trendiä seuraten. Vuonna 2009 syntyi 3149 lasta, kun lukema viime vuodelle oli 1944. Syntyvyys siis putosi 38 %. Reilun kymmenen vuoden aikana maakuntamme yli 84-vuotiaiden määrä kasvaa ennusteiden mukaan 115 % ja 7-17-vuotiaiden osuus taas tulee pienenemään 25%. Näihin lukuihin peilaten on selvää, että tarvitsemme jatkossa työvoimaa myös rajojen ulkopuolelta, jos haluamme haaveilla nykyisen palvelutason hyvinvointivaltiosta. On myös helppoa aavistaa, että suurin pula lienee edessä muilla aloilla kuin akateemisella sektorilla.

Maahanmuutto voidaan toteuttaa eri tavoin. Kansallinen tarve tulee olla selvillä ja tietyt kriteerit tulee täyttää maahan päästäkseen ja tänne jäädäkseen. Kansallinen turvallisuus tulee olla koko ajan kirkkaana mielessä. Tosiasiat kannattaa kuitenkin hyväksyä nyt ja tehdä kaikki hallitusti sekä harkitusti, jotta pääsisimme turvallisesti edes lähelle Etlan ennustamaa tarvetta. Kunhan tutustuu lukuihin, ymmärtää tämän olevan välttämätöntä myös tulevaisuuden hyvinvointimme kannalta.

Vaihtoehtona on tinkiä elinvoimasta, palvelutasosta ja hyvinvoinnista pala kerrallaan väistämättömään varautuen. Itse en tällaista kehitystä kannata. Päätä ei pidä laittaa pensaaseen ja vertailukohdat on syytä hakea muualta kuin Japanista tai Kiinasta. Ne ovat sekä väestömääriltään että -tiheyksiltään aivan eri kokoluokassa meihin verrattuna ja tietynlaisia ylikansoituksen mallimaita. Heillä on huolensa, meillä omamme.

Ville Väyrynen

Kirurgi

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja