Terveydenhuolto tulee optimoida tietoon, ei ideologiaan perustuen

Tänään kävimme esittelemässä Aalto yliopistolla EMBA-opintojen lopputyömme oman ryhmämme kanssa. Käsittelimme HUS-piirin tekonivelkirurgian jonoja, kasvavan kysynnän ja heikkenevän tarjonnan epäsuhtaa sekä sitä, miten tilanteeseen tulisi reagoida. Projekti on kestänyt noin yhdeksän kuukautta ja olemme haastatelleet laajasti eri sidosryhmiin kuuluvia toimijoita, kirurgeja, toimitusjohtajia ja ylilääkäreitä useasta eri yksiköstä sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta. Kysynnän ja tarjonnan…