Ensi viikolla alkaa loma ja pääsen vihdoin aloittamaan kampanjoinnin täydellä teholla. Eduskuntavaaleihin on aikaa rahtusen yli kaksi kuukautta ja odotan malttamattomana edessäni olevia kohtaamisia, tilaisuuksia, sekä sähköisiä vaalipaneeleita. Kaikista mieluisin osa kampanjointia tulee jälleen olemaan nuo lukuisat keskustelut äänestäjien kanssa. Jokainen kohtaaminen on arvokas ja omanlaisensa. Yhteistä näille kaikille tulee olemaan mahdollisuus oppia, löytää uusia näkökulmia ja saada siemeniä tuleviin tilaisuuksiin. Usein myös hieman erimieliset tai eri näkökulmista kumpuavat keskustelut ovat hyvin hedelmällisiä ja antavat ajattelun aihetta sekä uutta pohdittavaa puolin ja toisin.

Liian usein vaalien alla keskustelu kääntyy vastapuolen epäkohtiin ja negatiivisiin nostoihin. Olen siihen itsekin syyllistynyt. Vaativampaa, mutta antoisampaa ja uskoakseni pitkällä juoksulla myös yksiselitteisen hyödyllistä olisi rakentaa kampanja positiivisiin nostoihin, konkreettisiin ideoihin ja toimenpide-ehdotuksiin. Omat vahvuutensa kannattaa löytää ja niitä hyödyntää. Tulevaisuus vasta odottaa ja menneisyyteen on turha sukeltaa syyllistäen tai vastakkain asetellen. Nykytilanne ja suunta, mihin siitä lähdetään, ovat ratkaisevassa asemassa. Nyt tarvitaan arvoja ja näihin arvoihin perustuvia tekoja, jotka vaikuttavat nykyhetkeen sekä rakentavat tulevaisuutta tukevalle pohjalle.

Omia arvojani ovat vastuullinen taloudenpito, turvallinen yhteiskunta sekä ihmisten mahdollisuus elää terveenä ja kuolla vanhuuteen. Vastuulliseen talouspolitiikkaan kuuluu sekä huolenpito että kannustaminen. Heikommassa asemassa olevista tulee pitää huolta, kannustavaa verotusta ja yrittäjyyden merkitystä unohtamatta. Emme voi syödä enempää kuin kulutamme. Velkaantuminen huolestuttaa taustasyistä riippumatta. Siihen ei pidä jäädä rypemään, nyt on aika reagoida. Valtion velkaantumistahti on saatava taittumaan.

Suomen on oltava jatkossakin turvallinen maa asua, elää ja kasvattaa seuraava sukupolvi. Siihen vaaditaan uskottava puolustusratkaisu NATO-jäsenyyden muodossa, tarkoituksenmukainen maahanmuuttopolitiikka, riittävästi resursoitu poliisi sekä oikeuslaitos ja syrjäytymistä ehkäisevä varhaiskasvatus-perusopetusakseli. Turvallinen yhteiskunta tarvitsee kaikkien jäseniensä käytettävissä olevan kapasiteetin, jotta resurssit riittävät tarpeelliseen ja välttämättömään perusturvaan jokaiselle.

Terveys on kaiken perusta ja luo yhtä lailla turvaa, vauvasta vaariin. Terveyttä on tuettava, hyvinvointia edistäen ja sairauksia ehkäisten. Mahdollisuus arvokkaaseen ikääntymiseen on taattava kaikille. Se ei tarkoita automaattisesti medikalisaatiota vaan mieluummin sen välttämistä. Terveydenhuollon palvelut sisältöineen on sekä ajoitettava että kohdistettava harkiten, tarkoituksenmukaisesti ja ennen kaikkea vaikuttavasti. Rajalliset resurssit tulee saada riittämään. Se vaatii suuria muutoksia toiminnan sisältöihin, palvelurakenteeseen sekä ammattilaisten saatavuuteen.

Edellä muutamia kokonaisuuksia, joihin tulen seuraavien viikkojen aikana paneutumaan syvemmin. Lupaan rakentaa kampanjani positiivisen ja ratkaisukeskeisen keskustelun kautta kanssaehdokkaita ja heidän näkemyksiään kuunnellen sekä kunnioittaen. Uskon kaikilla olevan kutakuinkin samat tavoitteet. Näkemykset keinoista, joita näiden saavuttamiseksi vaaditaan hieman eroavat toisistaan. Siksi meillä on monipuoluejärjestelmä ja yksi maailman demokraattisimmista päätöksentekokoneistoista. Huhtikuussa näemme, kuka on onnistunut parhaiten perustelemaan omat näkemyksensä. Vääriä näkemyksiä ei ole, ainoastaan erilaisia.