Toiminnan laatu työnjaon pohjaksi, ei sairaalan nimikyltti

Share |

Lauantai 4.1.2020 klo 12:15 - Ville Väyrynen


Sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle jälleen uuden, hieman muutetun asetusluonnoksen koskien erikoissairaanhoidon tehtävien jakoa. Lähinnä kyse on syöpäkirurgian ja raskaan ortopedian keskittämisestä entistä vahvemmin yliopistosairaaloihin. Uudesta asetusluonnoksesta on poistettu mahdollisuus toteuttaa näitä leikkauksia muualla kuin yliopistosairaaloissa. Muutos olisi Keski-Suomen Keskussairaalan (KSKS) kannalta erittäin merkittävä, koska sairaalamme on jo vuosien ajan profiloitunut juuri edellä mainittujen kirurgian alojen osalta erityisen korkeatasoiseksi yksiköksi.

 Nyt STM on päätynyt ratkaisuun, jossa ”vaativa” kirurginen toiminta siirrettäisiin yliopistoyksiköihin, koska niissä katsotaan suuren kokonsa puolesta olevan edellytykset laadukkaampaan toimintaan ja sitä kautta parempiin tuloksiin kuin keskussairaalassa. Kokovertailu etenkin KYS:aan on KSKS:n kohdalla hieman ontuva, koska keskittämiskeskustelun kohteena olleet toimenpidemäärämme ovat olleet säännönmukaisesti Erva-alueemme suurimmat.

 Lukumääräisesti Keski-Suomesta lopetettavia toimenpiteitä olisi noin 350 vuotuisen leikkausvolyymimme ollessa n. 16 000 kpl. Mahdollisesti menetettävien leikkausten lukumäärä ei sinänsä ole merkittävä, mutta nämä toimenpiteet itsessään ovat toimintamme kannalta varsin merkittäviä, kuten johtava ylilääkäri Vesa Katajakin totesi (Ksml 2.1.). Ne ovat huomattava rekrytointivaltti sairaalallemme ja ovat sellaisena jo useamman  kerran onnistuneesti toimineetkin. Jos haastava päiväaikainen toiminta loppuu, hakeutuu toimenpiteistä huolehtiva ammattilaisjoukko muualle sitä etsimään. Koska tämä joukko keskittyy vain osin raskaaseen kirurgiaan muun kiireettömän toiminnan ja päivystyksen ohessa, vaarantuvat myös nämä toiminnot ennemmin tai myöhemmin jos vaativa päiväaikainen potilasmateriaali menetetään.

 Keski-Suomen Keskussairaalalla on vuosikymmenten perinteet syöpäkirurgian alueelta. Toimintamme tuloksineen on dokumentoitu aina vuosituhannen vaihteesta saakka. Tuloksemme ovat vertailukelpoisia kansainvälisten keskusten kanssa ja olemme niitä säännöllisesti raportoineet. Tällä hetkellä tekeillä on useita julkaisuja syöpäkirurgian eri sektoreilta. Olemme kaivanneet keskusteluun tietoja toimenpiteistä, tuloksista ja henkilöstöresursseista myös alueemme muilta sairaaloilta, yliopistoyksiköltä erityisesti. Näitä tietoja emme ole julkaisuissa nähneet tai keskusteluissa kuulleet. Jos keskisuomalainen potilas lähetetään hoitoon toisen sairaanhoitopiirin alueelle, tulee meidän kertoa hänelle tuon yksikön toiminnan tuloksista. Tällä hetkellä tätä mahdollisuutta yliopistoyksikkömme suhteen ei ole.

 Jos STM nyt käytettävissä olevilla tiedoilla tekee työnjakopäätöksen pelkästään sairaaloiden nimikylttien perusteella syventymättä lainkaan toiminnan laatuun, se ottaa huomattavan vastuun keskisuomalaisten potilaiden hyvinvoinnista. Resurssit, luvut ja tulokset ovat saatavissa ainakin oman sairaalamme osalta. Ennen lopullisia päätöksiä ne kannattaa selvittää muiltakin. Toivoisinkin maakuntamme hallituspuolueiden kansanedustajilta tässä keskustelussa aktiivista roolia. Elinvoimainen Keskussairaala on koko maakunnan kiistaton etu puoluekannasta riippumatta.

 

Ville Väyrynen

Gastrokirurgi, KSKS

Varakansanedustaja

Kunnanvaltuutettu

Muurame

Avainsanat: keskittämisasetus, erikoissairaanhoito, kirurgia, SOTE


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini