Sairaala NOVA ja uudet tuulet

Share |

Sunnuntai 20.1.2019 klo 13:08 - Ville Väyrynen


Keskisuomalainen 19.1. käsitteli laajassa jutussaan uutta, ensi vuoden loppuun mennessä avautuvaa sairaala Novaa. Uutisessa pisti varovaisen positiivisessa mielessä silmääni suunnitelmat leikkaussalikapasiteetin käytöstä myös virka-ajan jälkeen. Suunnitelmissa on vuokrata tiloja yksityisille toimijoille, jotka voivat sitten sairaalan tiloissa harjoittaa leikkaustoimintaa omalla henkilökunnallaan vuokrakorvausta vastaan. Jälkihoito on suunniteltu tapahtuvaksi sairaalan vuodeosastoilla. ”Tarjoamme saleja muille toimijoille vuokralle, silloin kun meillä ei ole siellä toimintaa. Tilaa on nyt iltaisin ja viikonloppuisin.”, sanoo sairaanhoitopiirimme johtaja Juha Kinnunen. Jokilaakson Terveys Oy nimettiinkin jo yhtenä kiinnostuksensa esittäneenä ulkopuolisena toimijana.

 Suunnitelmassa on paljon niitä aineksia, joita olen toivonutkin nousevan pohdintaan. Olemme rakentamassa uutta satojen miljoonien investointia vaativaa sairaalaa. Lukuun ottamatta päivystyksellistä valmiutta ja vuodeosastoja, toiminta perinteisellä mallilla painottuisi virka-aikaan. Näin ollen raskaasti investoidut tilat jäisivät vaille käyttöä suurimmaksi osaksi vuorokaudesta. Tätä taustaa vasten on mielestäni perusteltua, että käyttömahdollisuuksien ja – tapojen kartoitus tehdään mahdollisimman laajalti. Onko meillä nykymaailmassa varaa pitää satojen miljoonien investointierää 60 %:sti tyhjäkäynnillä?

Tämän sanottuani, suunnitelmassa piilee huonosti valmisteltuna myös huomionarvoisia ongelmakohtia. Jos toimintaa laajennetaan leikkaussalien osalta, on otettava huomioon selkeästi nykyistä pienemmäksi suunniteltu vuodeosastokapasiteetti ja ennen kaikkea hoitajaresurssit. Elektiivisen eli kiireettömän toiminnan jatkuminen ilta-aikaan vaikuttaa väistämättä huomattavasti etenkin ilta-, mutta myös yövuoron työrytmiin sekä osastolla että heräämössä. Jos optimoimme toimintaa leikkausyksikössä, on hoitajaresurssien mitoitus leikkaussalien ulkopuolella ehkäpä huomionarvoisin seikka, johon tulee kohdentaa panoksia. Sillä on merkitystä toiminnan sujuvuuden, potilastyytyväisyyden sekä etenkin henkilökunnan jaksamisen kannalta. Ylimääräinen leikkaustoiminta ei myöskään saa syödä kapasiteettia oman alueemme perinteiseltä julkisella vastuulla hoidettavalta potilasjoukolta. Heille on taattava viiveetön hoitoon pääsy ja riittävä vuodeosastokapasiteetti. Toiminnan painottuessa ilta-aikaan, näistä kahdesta merkittävämmäksi nousee nimenomaan vuodeosastopuoli.

 Tilojen vuokraus ulkopuolisille on yksi mahdollisuus, mutta näen tilanteessa kunnallisen toimijan kannalta vielä houkuttelevamman mahdollisuuden. Olen jo pitempään pohtinut mahdollisuutta, jossa sairaala tuottaa omissa tiloissaan oman yhtiönsä kautta yksityistä palvelua. Helsingissä HYKSin ja Tampereella ymmärtääkseni Coxa sekä sydänsairaala toimii juurikin tällä periaatteella. Toimintamallissa on lähtökohtaisesti useita positiivisia puolia. Omien työntekijöiden sitouttamiseen saadaan yksi työkalu lisää. Heidän ei tarvitse lähteä hakemaan vastaanottomahdollisuuksia kilpailijoiden organisaatioista ja todennäköisesti esim. osa-aikaisuuden osuus saataisiin tällä toimintamallilla pienenemään. Tällöin toiminta saadaan laajennettua myös operatiivisen alueen ulkopuolelle. Jos haluaa pitää yksityisvastaanottoa, se on mahdollista oman työpaikan tiloissa tuttujen työkavereiden ja toimintamallien keskellä suoraan työpäivän päätteeksi. Potilaat pääsevät ison erikoissairaanhoitoa tarjoavan yksikön hoitoon alusta asti ja kaikki tukipalvelut konsultaatiomahdollisuuksineen ovat tarjolla. Hoitoketjut ovat selkeitä ja suoraviivaisia. Palveluja voi myydä yksityisille ihmisille, kunnille, yrityksille tai vakuutusyhtiöille. Myös hoitohenkilökunnalle tämänlainen toimintamalli loisi uuden mahdollisuuden tehdä halutessaan lisätöitä oman organisaation sisällä. Teknisistä toteuttamismahdollisuuksista minulla ei ole parasta mahdollista asiantuntemusta. Voisin kuitenkin kuvitella, että esimerkiksi liikelaitosmallin kautta toimintaa voisi pilotoida jonkin helposti rajattavan ja selkeän toiminnallisen kokonaisuuden kautta. Esimerkkeinä vaikkapa nuo Coxa ja Sydänsairaala.

 Nykytilanteessa, ottaen huomioon hallituksen suunnitelmat valinnanvapaudesta ja kiireettömän toiminnan kriteereistä, ei kunnallinen puoli voi piilottaa päätänsä pensaaseen. Ainoa keino menestyä missä tahansa kilpailussa, on lähteä siihen mukaan. Keskisuomalaisessa esitetty avaus on joka tapauksessa askel oikeaan suuntaan, mutta toivon siihen saatavan vielä lisämaustetta pelkän vuokraustoiminnan lisäksi. Kaiken tämän keskellä henkilöstön jaksamisesta tulee huolehtia. Paras keino tähän on rohkea rekrytointipolitiikka ja realistiset laskelmat tulevan toiminnan vaatimasta henkilöstömäärästä.

Avainsanat: NOVA, terveydenhuolto, erikoissairaanhoito


Kommentit

20.1.2019 14:32  Sirpa Kömi

Miten ihmeessä vuodeosaston paikat tulee riittämään? Henkilökunnasta puhumattakaan, kun nyt jo väki pakenee muualle.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini